Building Information Model

Volledig overtuigd van het gebruik van BIM voor, tijdens en na het bouwproces; toetsen wij per project af waar BIM ons kan helpen om sneller, efficienter en correcter te werken.

Building Information Model BIM Arvo architecten

De mogelijkheden zijn eindeloos:

  • Halen van correcte meetgegevens voor opmaak meetstaat
  • Uitzetten lastenboek aan de hand van de gebruikte materialen in het model
  • Wijzigingen plannen doorvoeren op elk plan: uitvoeringsplan, plan technieken, verkoopsplan – alle plannen worden  aangepast.
  • Foutdetectie bij intekening technieken, ingave stabiliteitselementen, …
  • Mogelijkheid tot samenwerken verschillende partijen en techische adviseurs
  • Visualisaties in VR
  • Postinterventiedocumenten en technische fiches gekoppeld aan elementen in het model. Het BIM-model kan voor  iedereen toegankelijk gesteld worden om dingen te gaan bekijken.
  • Automatisatie alert voor onderhoud in het gebouw (alarm melding voor periodieke keuringen, …)

Het Building Information Model

Als vooruitstrevend architect werken wij altijd al vanaf de voorontwerpen in 3D, om zo reeds een duidelijk beeld te krijgen van het ontwerp en te kunnen anticiperen op mogelijks moeilijke bouwkundige punten.

Grotere projecten worden niet enkel in 3D uitgewerkt: hier gaan we een stap verder en zullen we nog meer informatie in de 3D tekening inputten. We werken een BIM-model uit.

In de voorontwerpfase gebruiken we BIM om snel enkele data te kunnen halen uit het ontwerp : oppervlaktes en volumes. Met deze gedetailleerde data werken we onze haalbaarheidsstudie verder uit en zetten we het project financiëel en technisch verder op punt.

Bij het indienen van een vergunningsaanvraag is het volledige project reeds tot op bepaald niveau uitgewerkt en gedetailleerd getekend als een BIM-model. Bijkomende informatie kan met een druk op de knop uit het digitale model worden gehaald. Kenmerken van materialen zijn in deze fase reeds toegevoegd aan het model. Zo kunnen we snel achterhalen hoeveel m2 keramische tegels er in het project aanwezig zijn, of hoeveel stuks deuren.

Voor technische studies zoals de stabiliteitsstudie, werken wij samen met bouwpartners die eveneens vertrouwd zijn met het werken in een BIM-model. Zo kan een ingenieur zijn BIM model van de structuur integreren in het algemene digitale model. Conflicten worden onmiddellijk opgespoord en weergegeven door middel van een clash detectie: semi-automatisch foutopsporing.

Bij de opmaak van aanbestedingsfase worden de linken tussen materialen en elementen nog verder uitgediept. Extra informatie wordt in het model gestopt. Bijvoorbeeld worden brandwerende deuren getagd met de extra info over de brandweerstand. Ook kunnen we prijzen en budgetten koppelen aan materialen. Het lastenboek en meetstaat van de architect wordt uitgezet door de data uit het model te extrahen. Elk element dat effectief getekend is, met zijn eigenschappen wordt als een artikel in het lastenboek weergegeven. De kans dat er bouwelementen vergeten worden is klein. In principe geldt : elk element getekend is elk element opgemeten in de meetstaat en opgenomen in de lastenboektekst.

De aannemer die aangetrokken wordt om de constructies op te richten krijgt al bij de aanbesteding het model ter beschikking. Zo kan hij met correcte data een correcte prijs opmaken. Hij kan direct een inschatting maken van moeilijke bouwdetails, die anders pas tijdens de uitvoering naar boven zouden komen. Zo ontstaat er tijdswinst (een project moet niet worden vertraagd wegens een constructieve vraag die een oplossing nodig heeft) en geldwinst: De kost van onvoorziene zaken tijdens de uitvoering valt nagenoeg weg door deze degelijke voorbereiding van een bouwproject. Ook werkt iedereen steeds met het “laatste nieuwe “ plan, aangezien het model up-to-date wordt gehouden door de verschillende betrokken partijen. Aanpassingen of wijzigingen die vergeten worden , is verleden tijd.

Tijdens het bouwproject kunnen ook de onderaannemers en andere technische partijen het model gebruiken om de nodige data op te halen.

Verder kunnen doorheen het bouwproces de technische fiches van gebruikte materialen gelinkt worden aan het element in het BIM-model. Zo krijgen we aan het einde van de rit een allesomvattend as-built dossier dat vervat zit in het digitale model.

En naast de zaken waarvoor we het BIM-model op dit moment al gebruiken, staan wij open om samen met de bouwheer hier nog verder te gaan: facilitymanagement koppelen aan het model, Virtual Reality verkoopsplannen(verkoopmodellen) op basis van het BIM-model,… Kom met uw idee of hersenspinsel en wij werken dit samen met u verder uit… met BIM.

Building Information Model Virtual Reality