Over AR-VO - Arvo

Over AR-VO

Over ons Onze aanpak Building Information Model

ARVO – architectuur, vorm & omgeving is een multidisciplinair bureau sterk in architectuur, constructie en projectmanagement.

Michèle Vochten

Master Architectuur | Master Real Estate Management

Architect Vochten is de drijvende kracht van ARVO

Met een masterdegree in Architectuur, een Master in het Real Estate Management en deelname aan verschillende korte opleidingen en seminaries, is Vochten theoretisch sterk onderlegd. Nieuwe technieken en ideeën van de toekomst worden kort opgevolgd. Deze kunnen in nieuwe ontwerpen worden geïmplementeerd.

Door meer dan 10 jaar ervaring op te doen op verschillende architectenbureaus en het bouwen van eigen projecten beschikt Vochten over een grote expertise in de technische en praktische kant van bouwen. Zo zijn taken als uitwerken van technische detaillering en coördinatie van de planning, zaken die Vochten steeds ter harte neemt.

Met een voorliefde en aandacht voor energiebewust bouwen, coördineert zij uw bouwproject van eerste potloodlijn tot oplevering.

Op een natuurlijke en zekere manier pakt zij de projecten aan. Op een innovatieve wijze wil ze het bouwproces verbeteren en de kwaliteit verhogen. BIM is een van de tools die gebruikt worden om dit te bekomen.

Werner Matthys

Architect | Specialist in uitvoering van complexe projecten en detailmaster

 

Werner is een architect met jaren ervaring in verschillende deelgebieden van de architectuur. Dat maakt dat hij steeds zeer efficiënte en originele ontwerpen aanlevert.

Door zijn know-how in verschillende sectoren en hoogstaande technische skills, kan hij problemen voorkomen waar de meeste architecten aan eerste instantie niet aan denken. Het oog voor detail en zijn creatieve oplossingen maken van Werner de ideale versterking van ons team.

Nikky Van De Poel

Interieurarchitect | Creatieve duizendpoot

Nikky is interieurarchitecte van opleiding en zorgt voor de finishing touch van een ontwerp. Zowel architecturaal als grafisch ondersteunt zij het kantoor. Met een hart voor strakke belijning worden de ontwerpen en designs door haar behandeld, om zo een sterke beeldvorming en resultaat te creëren.

Marijke De Vries

Kantoormanager | Heerser over administratie en facturatie

Marijke zorgt op een gestructureerde manier voor de algemene administratie, facturatie en de opvolging van de boekhouding. Met een kritisch en oprecht oog wordt de efficiëntie van ons kantoor door haar gemonitord, zodat wij allen steeds scherp blijven.

Kennis maken met ons?

Heeft u interesse om met ons samen aan uw project te beginnen en wil u geheel vrijblijvend kennis maken om te kijken of het klikt? Maak dan snel een afspraak!

Neem contact op

Door onze jarenlange expertise kunnen wij voor elk project een aangepast traject op maat uitstippelen naar de wens van de bouwheer.

onze aanpak

Zo worden projecten werkelijkheid, met respect voor budget en timing, zonder de esthetiek uit het oog te verliezen.

 1. Goede afspraken

  Wij zijn getraind in het luisteren naar uw bouwverhaal en communiceren in heldere taal. Verwachtingen en verlangens zetten wij om in krachtige afspraken, die we uitvoeren.
 2. Budgetcontrole

  Onze jarenlange expertise in de bouwwereld zorgt ervoor dat wij op een esthetisch-economische manier omgaan met detaillering en materiaalgebruik. Communicatie en feedback over het bouwbudget gebeurt aan het begin van de samenwerking om zo deze doelen uit te werken en een project te ontwerpen binnen een bijhorend bouwbudget. Door onze grondige kennis van de courante marktprijzen in de aannemerij, kunnen we snel zien of zaken haalbaar zijn binnen een bepaald budget.
 3. Beheer planning

  Zelf hechten we veel belang aan het maken en nakomen van afspraken én we verwachten dit ook van de partijen waarmee we samenwerken. Concrete afspraken over planning en timing worden steevast gemaakt met alle partners die bijdragen aan het realiseren van een bouwproject.
 4. Aandacht voor energie en duurzaamheid
  Energiezuinig, bijna-energie-neutraal, passief, energie-positief: we hebben al een hele weg afgelegd op het vlak van energiebewust bouwen. Als architect zullen wij u hierover adviseren. Duurzaam bouwen en bouwen in een circulaire economie zijn aspecten waar wij de visie van de bouwheer ondersteunen en hierop verder bouwen.
 5. Specialist in optimalisatie van projecten
  Bij het startschot van een project, leggen wij de meest rendabele puzzel op tafel. Bij verschillende projecten hebben door een andere kijk of een creatief ontwerp meer vierkante meters kunnen ontwikkelen dan aanvankelijk gedacht. Dit heeft een onmiddellijke impact op de rendabiliteit van een project.
 6. Innovatief

  Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen in de bouwwereld op de voet. Nieuwe woonvormen, collectieve ruimtes of innovatieve materialen en vernieuwende technieken: daar houden wij van. We bekijken hoe innovatie items kunnen worden geïntegreerd en staan open voor het bedenken van innovatieve ontwerpen.
 7. Open mind
  Standaard – normaal – gewoon – gemiddeld – zoals iedereen – binnen de lijntjes. Voor ons hoeft dat niet. Wij kijken met open vizier naar een idee of project en stippelen een tracé uit voor het project om de vooropgestelde doelen te bereiken.

 

Zelf een project starten?

Bent u van plan een project te starten en heeft u nog vragen of bent u al overtuigd? Dan helpen we u graag verder.

Neem contact op

Volledig overtuigd van het gebruik van BIM voor, tijdens en na het bouwproces; toetsen wij per project af waar BIM ons kan helpen om sneller, efficienter en correcter te werken.

Building Information Model BIM Arvo architecten

De mogelijkheden zijn eindeloos:

 • Halen van correcte meetgegevens voor opmaak meetstaat
 • Uitzetten lastenboek aan de hand van de gebruikte materialen in het model
 • Wijzigingen plannen doorvoeren op elk plan: uitvoeringsplan, plan technieken, verkoopsplan – alle plannen worden  aangepast.
 • Foutdetectie bij intekening technieken, ingave stabiliteitselementen, …
 • Mogelijkheid tot samenwerken verschillende partijen en techische adviseurs
 • Visualisaties in VR
 • Postinterventiedocumenten en technische fiches gekoppeld aan elementen in het model. Het BIM-model kan voor  iedereen toegankelijk gesteld worden om dingen te gaan bekijken.
 • Automatisatie alert voor onderhoud in het gebouw (alarm melding voor periodieke keuringen, …)

Het Building Information Model

Als vooruitstrevend architect werken wij altijd al vanaf de voorontwerpen in 3D, om zo reeds een duidelijk beeld te krijgen van het ontwerp en te kunnen anticiperen op mogelijks moeilijke bouwkundige punten.

Grotere projecten worden niet enkel in 3D uitgewerkt: hier gaan we een stap verder en zullen we nog meer informatie in de 3D tekening inputten. We werken een BIM-model uit.

In de voorontwerpfase gebruiken we BIM om snel enkele data te kunnen halen uit het ontwerp : oppervlaktes en volumes. Met deze gedetailleerde data werken we onze haalbaarheidsstudie verder uit en zetten we het project financiëel en technisch verder op punt.

Bij het indienen van een vergunningsaanvraag is het volledige project reeds tot op bepaald niveau uitgewerkt en gedetailleerd getekend als een BIM-model. Bijkomende informatie kan met een druk op de knop uit het digitale model worden gehaald. Kenmerken van materialen zijn in deze fase reeds toegevoegd aan het model. Zo kunnen we snel achterhalen hoeveel m2 keramische tegels er in het project aanwezig zijn, of hoeveel stuks deuren.

Voor technische studies zoals de stabiliteitsstudie, werken wij samen met bouwpartners die eveneens vertrouwd zijn met het werken in een BIM-model. Zo kan een ingenieur zijn BIM model van de structuur integreren in het algemene digitale model. Conflicten worden onmiddellijk opgespoord en weergegeven door middel van een clash detectie: semi-automatisch foutopsporing.

Bij de opmaak van aanbestedingsfase worden de linken tussen materialen en elementen nog verder uitgediept. Extra informatie wordt in het model gestopt. Bijvoorbeeld worden brandwerende deuren getagd met de extra info over de brandweerstand. Ook kunnen we prijzen en budgetten koppelen aan materialen. Het lastenboek en meetstaat van de architect wordt uitgezet door de data uit het model te extrahen. Elk element dat effectief getekend is, met zijn eigenschappen wordt als een artikel in het lastenboek weergegeven. De kans dat er bouwelementen vergeten worden is klein. In principe geldt : elk element getekend is elk element opgemeten in de meetstaat en opgenomen in de lastenboektekst.

De aannemer die aangetrokken wordt om de constructies op te richten krijgt al bij de aanbesteding het model ter beschikking. Zo kan hij met correcte data een correcte prijs opmaken. Hij kan direct een inschatting maken van moeilijke bouwdetails, die anders pas tijdens de uitvoering naar boven zouden komen. Zo ontstaat er tijdswinst (een project moet niet worden vertraagd wegens een constructieve vraag die een oplossing nodig heeft) en geldwinst: De kost van onvoorziene zaken tijdens de uitvoering valt nagenoeg weg door deze degelijke voorbereiding van een bouwproject. Ook werkt iedereen steeds met het “laatste nieuwe “ plan, aangezien het model up-to-date wordt gehouden door de verschillende betrokken partijen. Aanpassingen of wijzigingen die vergeten worden , is verleden tijd.

Tijdens het bouwproject kunnen ook de onderaannemers en andere technische partijen het model gebruiken om de nodige data op te halen.

Verder kunnen doorheen het bouwproces de technische fiches van gebruikte materialen gelinkt worden aan het element in het BIM-model. Zo krijgen we aan het einde van de rit een allesomvattend as-built dossier dat vervat zit in het digitale model.

En naast de zaken waarvoor we het BIM-model op dit moment al gebruiken, staan wij open om samen met de bouwheer hier nog verder te gaan: facilitymanagement koppelen aan het model, Virtual Reality verkoopsplannen(verkoopmodellen) op basis van het BIM-model,… Kom met uw idee of hersenspinsel en wij werken dit samen met u verder uit… met BIM.

Building Information Model Virtual Reality

Zelf een project starten?

Bent u van plan een project te starten en heeft u nog vragen of bent u al overtuigd? Dan helpen we u graag verder.

Neem contact op