studies & projectmanagement

Beginnend bij een haalbaarheidsstudie en eindigend bij het leggen van de laatste steen, managen wij je hele project.

 

Eens we weten dat een project verwezenlijkbaar is beginnen wij aan het ontwerp met jouw input. Wanneer dat goedgekeurd is en de plannen uitgewerkt zijn (in BIM) bezorgen wij die aan de juiste partners.

Zo heeft iedereen de plannen en andere informatie die men nodig heeft om het project uit te werken.

Dankzij BIM is al deze communicatie gecentraliseerd en kunnen wij de vooruitgang en het benutte budget in real-time opvolgen. Zo wordt het project niet enkele sneller afgewerkt maar worden de kosten ook gedrukt.