vergunningen & dossiers

We functioneren als je partner doorheen de ontwikkeling van het hele project.

 

We managen alle partijen en studies die betrokken kunnen zijn bij je vergunningsaanvraag. Denk maar aan een sloopinventaris, archeologienota, bronbemalingsstudie, vooradvies brandweer, vooradvies integraal waterbeleid, studies voor de milieu-effectenrapportage, bijstand advocaat, …  en zorgen ervoor dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning een compleet verhaal is.

We organiseren de nodige overlegmomenten met overheden, adviesbureaus en andere benodigde partijen.

Na het bekomen van een vergunning ontwikkelen we je aanbestedingsplannen, meetstaat, lastenboek en uitvoeringsdossier die als praktische documenten gebruikt worden tijdens de werffase.

Dan zorgen we ervoor dat de juiste informatie bij de juiste partners raakt met B.I.M.. Zo zorgen we ervoor dat iedereen die meewerkt aan het project letterlijk op dezelfde pagina zit en er geen misverstanden ontstaan.

Die communicatie is cruciaal, daarom managen we die doorheen het hele project.