ST – Haalbaarheidsstudie LK – 55 units

Vier volumes aan het water
– door de slimme inplanting hebben de appartementen maximaal een waterfront
– maximale open ruimte tussen de blokken. Deze wordt opgevat als semipublieke groene ruimte
– doorwaadbaarheid van het terrein door wandelpaden langs noordelijke zijde en doorheen het projectgebied
– centrale pleinfunctie aan het water
– maximale interactie met water
– voorgevel op voorgestelde lijn RUP

Sterke zichtas tussen noordelijke straat en water versterkt de aantrekkingskracht van het water naar achterliggend land

Terreinbezetting
B/T = 0,37 < 0,5 (cfr max. RUP)
– meer groen
– meer zichtlijnen
– meer open karakter
– meer kwaliteit voor binnengebied

Mobiliteit
– toegang ondergrondse parking 2x
– enkele bezoekersplaatsen bovengronds
– toegang hulpdiensten/brandweer op 2 plaatsen
– niet gemotoriseerd verkeer: doorsteek aan noordelijke zijde
– semi-publieke wandelpaden door projectgebied