Wat we doen - AR-VO

Wat doet AR-VO

We nemen de ideeën die jij hebt en ontwikkelen ze in 3D.

 

Op die manier kan jij je project ervaren alsof het al echt is en al aanpassingen maken voor de eerste steen gelegd is.

Zo ben je zeker je project exact zo zal worden als dat je het nu in je hoofd hebt. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door onze werking met B.I.M..

Telkens wanneer we aan een project beginnen, baseren we ons op een gestandaardiseerd kennismakingsformulier. Dat is een formulier dat jij – als cliënt – invult zodat wij een duidelijk beeld van je wensen en noden krijgen en je optimaal kunnen ondersteunen.

We functioneren als je partner doorheen de ontwikkeling van het hele project.

 

We managen alle partijen en studies die betrokken kunnen zijn bij je vergunningsaanvraag. Denk maar aan een sloopinventaris, archeologienota, bronbemalingsstudie, vooradvies brandweer, vooradvies integraal waterbeleid, studies voor de milieu-effectenrapportage, bijstand advocaat, …  en zorgen ervoor dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning een compleet verhaal is.

We organiseren de nodige overlegmomenten met overheden, adviesbureaus en andere benodigde partijen.

Na het bekomen van een vergunning ontwikkelen we je aanbestedingsplannen, meetstaat, lastenboek en uitvoeringsdossier die als praktische documenten gebruikt worden tijdens de werffase.

Dan zorgen we ervoor dat de juiste informatie bij de juiste partners raakt met B.I.M.. Zo zorgen we ervoor dat iedereen die meewerkt aan het project letterlijk op dezelfde pagina zit en er geen misverstanden ontstaan.

Die communicatie is cruciaal, daarom managen we die doorheen het hele project.

Beginnend bij een haalbaarheidsstudie en eindigend bij het leggen van de laatste steen, managen wij je hele project.

 

Eens we weten dat een project verwezenlijkbaar is beginnen wij aan het ontwerp met jouw input. Wanneer dat goedgekeurd is en de plannen uitgewerkt zijn (in BIM) bezorgen wij die aan de juiste partners.

Zo heeft iedereen de plannen en andere informatie die men nodig heeft om het project uit te werken.

Dankzij BIM is al deze communicatie gecentraliseerd en kunnen wij de vooruitgang en het benutte budget in real-time opvolgen. Zo wordt het project niet enkele sneller afgewerkt maar worden de kosten ook gedrukt.

Heb je een stedenbouwkundige vergunning ontvangen?
In de volgende stappen van het bouwproces (aanbesteding & uitvoering) kan AR-VO u hierin bijstaan.

 

AR-VO heeft ondertussen ruime ervaring in het opmaken van zowel aanbestedings- als  uitvoeringsdossiers, voor zowel particulier als bouwprofessionals (collega – architecten, vastgoedontwikkelaars, …).

Belangrijke pijlers in deze fasen zijn: planning – aanbesteding – wijzigingen – correctheid – optimalisatie – coördinatie – foutenmarge en budget.

Door uw 2D project om te zetten naar 3D, zal uw project sneller, efficiënter en uiteindelijk goedkoper verlopen.

Hoe verloopt dit?

  1. het project wordt volledig uitgewerkt met Revit (architectuur – stabiliteit – technieken)
  2. aan de materialen wordt er data toegevoegd voor het opmaken van het bestek en de meetstaat
  3. het project kan ook in 3D weergegeven worden voor de prijsofferte
  4. aanpassingen in het BIM-model (bv. bij wijziging indeling van een appartement op vraag van de koper) zijn onmiddellijk up to date, zowel op de plannen als in de meetstaat!